Regelverksarbeid i Arbeidstilsynet

Ved utvikling av regelverket på arbeidsmiljøområdet er samarbeid med partene i arbeidslivet viktig. Arbeidstilsynet har opprettet «Regelverksforum», som er et fast møtepunkt mellom Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet. Her blir forslag til endringer i regelverket drøftet.

Her er en plan for arbeidet med regelverk i Arbeidstilsynet fram til 2021:

2019  
Januar Oppstart planlegging av endringer i regelverket som kan tre i kraft fra 1.1.2021
- endringer av forskrifter inklusiv implementering av direktiv
Møte med partene i arbeidslivet i Arbeidstilsynets regelverksforum
Januar og februar Møte i Arbeidstilsynets regelverksforum
Høring om endringer i arbeidsmiljøforskriftene fra 1.1.2020
Mai Oktober og november Arbeidstilsynet vurderer høringsinnspill og utarbeider forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene som kan tre i kraft fra 1.1.2020
Møte i Arbeidstilsynets regelverksforum
September Høringsperiode ultimo mai til ultimo september for forslag til endringer i kraft fra 1.1.2020
2020  
1. januar Ikrafttredelse av endringer
Januar og februar Oppstart planlegging av endringer i regelverket som kan tre i kraft fra 1.1.2022 
- endringer av forskrifter inklusiv implementering av direktiv
Møte i Arbeidstilsynets regelverksforum
April Arbeidstilsynet oversender forespørsel til Arbeids- og sosialdepartementet om tillatelse til å sende forslag til endringer av arbeidsmiljøforskriftene på høring.
Mai Møte i Arbeidstilsynet regelverksforum
Høring om forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene fra 1.1.2021.
1. juli Alternativ ikrafttredelsestidspunkt – unntak fra hovedregel om ikrafttredelse fra 1. januar må begrunnes særskilt
September Høringsperiode ultimo mai til medio september for endringer i kraft fra 1.1.2021
Oktober og november  Arbeidstilsynet vurderer høringsinnspill og utarbeider forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene som kan tre i kraft fra 1.1.2021
Møte i Arbeidstilsynets regelverksforum
November Arbeidstilsynet oversender forslag til fastsettelse til Arbeids- og sosialdepartementet
Desember Arbeids- og sosialdepartementet fastsetter endringer i arbeidsmiljøforskriftene med ikrafttredelse fra 1.1.2021
Desember 2020
til ultimo januar 2021
Arbeidstilsynet oppdaterer:
www.arbeidstilsynet.no
Skjema
2021  
1. januar Ikrafttredelse av endringer

 Alle høringer legges ut på Arbeidstilsynets nettsider: Høringer