§ 45. Forskriftshjemmel

1

Departementet kan gi overgangsregler og forskrifter ellers til gjennomføring og utfylling av bestemmelsene i denne lov.

0 Tilføyd ved lov 3 apr 2009 nr. 18 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 3 apr 2009 nr. 395), endret ved lover 24 mai 2013 nr. 17 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 24 mai 2013 nr. 515), endret paragrafnummer fra § 20, 10 feb 2017 nr. 5 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 31 mars 2017 nr. 415), endret fra § 43.

1 Alle lover har en ikrafttredelse. I denne loven ble den fjernet ved lov 24 mai 2013 nr. 17. Loven trådte i kraft 1 juli 1975.