§ 40 a. Utlevering av opplysninger

0 Tilføyes ved lov 10 feb 2017 nr. 5 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer). Endres ved lov 22 juni 2018 nr. 77 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).