Kapittel 6A Elektroniske sigaretter, urtebaserte røykeprodukter og nye tobakksprodukter

0 Kapitlet tilføyes ved lov 10 feb 2017 nr. 5 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer). Kapitlet endres ved lov 22 juni 2018 nr. 77 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer, tidligere kap 6A blir kap 7A).

§ 34 a. Registrering, kvalitet og sikkerhet ved elektroniske sigaretter mv. § 34 b. Skadelige og uønskede virkninger av elektroniske sigaretter mv. § 34 c. Markedsovervåking av elektroniske sigaretter mv. § 34 d. Godkjenningsordning for nye tobakks- og nikotinprodukter