§ 21 a. Registreringsordning for fjernsalg

0 Tilføyes ved lov 10 feb 2017 nr. 5 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).