Forskrift om medleverordninger mv.

DatoFOR-2005-06-24-686
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2005 hefte 9 (Kommentarer)
Ikrafttredelse01.07.2005
Sist endretFOR-2017-06-08-1042
Gjelder forNorge
KorttittelForskrift om medleverordninger mv.

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 24. juni 2005 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 10-12 åttende ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 4 april 2016 nr. 350, 8 juni 2017 nr. 1042.