Vedlegg II Grunnleggende krav til helse og sikkerhet i forbindelse med konstruksjon og produksjon av utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område

Innledende bemerkninger

  • A. Det må i størst mulig grad tas hensyn til den teknologiske kunnskapen, som kan endre seg raskt, og den må snarest mulig tas i bruk.
  • B. For innretningene nevnt i § 2 første ledd bokstav b får de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene anvendelse bare i den grad de er nødvendige for at innretningene kan fungere og betjenes sikkert og pålitelig med hensyn til eksplosjonsfare.
1 Felles krav til utstyr og sikkerhetssystem 2 Tilleggskrav til utstyr 3 Tilleggskrav til sikkerhetssystem