1 Utstyrsgruppe I

  • a) Utstyrskategori M 1 omfatter utstyr som er konstruert og, om nødvendig, i tillegg forsynt med særskilt tilhørende verneinnretninger for å kunne virke i samsvar med driftsparametrene fastlagt av produsenten, og som sikrer et svært høyt vernenivå.
  • - at det ved feil på en av verneinnretningene er minst én annen selvstendig verneinnretning som sikrer det vernenivå som kreves,
  • - eller dersom det oppstår to feil uavhengig av hverandre, at det vernenivå som kreves, fortsatt er sikret.
  • b) Utstyrskategori M 2 omfatter utstyr som er konstruert for å kunne virke i samsvar med driftsparametrene fastlagt av produsenten, og som sikrer et høyt vernenivå.