Vedlegg 5: Nedre tiltaksverdier for elektromagnetisk felt

Tabell 5.1. Nedre tiltaksverdier for eksponering for elektrisk felt fra 1 Hz til 300 GHz

Frekvensområde, fNedre tiltaksverdi for elektrisk feltstyrke
(E)
[Vm-1 ]
(RMS)
Nedre tiltaksverdi for effekttetthet (S)
[Wm-2 ]
1 Hz ≤ f < 25 Hz 2,0 x 104- (Verdi ikke oppgitt i direktivet, men disse kan beregnes basert på E. S=E2 /120π)
25 Hz ≤ f < 3 kHz 5,0 x 105 /f -
3 kHz ≤ f < 3,59 MHz 170 -
3,59 MHz ≤ f < 10 MHz 6,1 x 108 /f -
10 MHz ≤ f < 400 MHz 61 -
400 MHz ≤ f < 2 GHz 3,0 x 10-3 f1/2-
2 GHz ≤ f ≤ 300 GHz 140 50

Note 5.1-1: f er frekvens i hertz [Hz].

Note 5.1-2: Nedre tiltaksverdier for elektrisk feltstyrke er Root-Mean-Square, RMS-verdier svarende til peak-verdier dividert med √2 for sinusformede felter. For felter som ikke er sinusformede, skal vurderingen av eksponering som gjennomføres bygge på metoden med veid peak-verdi (filtrering i tidsrommet).

Note 5.1-3: Tiltaksverdiene representerer maksimale beregnede eller målte verdier ved arbeidstakers kroppsposisjon.

Note 5.1-4: Effekttetthet beregnes som middelverdi for 20 cm2eksponert område. Den lokale maksimale effekttetthet, beregnet som middelverdi for 1 cm2 , bør ikke være mer enn 20 ganger 50 Wm-2 . Effekttettheter fra 6 til 10 GHz beregnes som middelverdi for en seksminutters-periode. Over 10 GHz beregnes effekttettheten som middelverdi over en 68/f1,05 -minutters-periode (hvor f er frekvensen i GHz) for å kompensere for at inntrengningsdybden blir gradvis mindre ved økende frekvens.

Tabell 5.2. Nedre tiltaksverdier for eksponering for magnetfelt fra 1 Hz til 300 GHz

Frekvensområde, fNedre tiltaksverdi for magnetisk flukstetthet
(B)
[µT] (RMS)
Nedre tiltaksverdier for magnetisk flukstetthet (B) ved eksponering av lemmer i et avgrenset magnetfelt [µT] (RMS)
1 Hz ≤ f < 8 Hz 2,0 x 105 /f29,0 x 105 /f
8 Hz ≤ f < 25 Hz 2,5 x 104 /f 9,0 x 105 /f
25 Hz ≤ f < 300 Hz 1000 9,0 x 105 /f
300 Hz ≤ f < 3 kHz 3,0 x 105 /f 9,0 x 105/f
3 kHz ≤ f <100 kHz 100 300
100 kHz ≤ f < 10 MHz 2,0 x 106 /f 300
10 MHz ≤ f < 400 MHz 0,2 -
400 MHz ≤ f < 2 GHz 1,0 x 10-5 f1/2-
2 GHz ≤ f ≤ 300 GHz 0,45 -

Note 5.2-1: f er frekvens i hertz [Hz].

Note 5.2-2: Nedre tiltaksverdier for eksponering for magnetfelt er Root-Mean-Square, RMS-verdier som svarer til peak-verdier dividert med √2 for sinusformede felter. For felter som ikke er sinusformede, skal vurderingen av eksponering som gjennomføres bygge på metoden med veid peak-verdi (filtrering i tidsrommet).

Note 5.2-3: Tiltaksverdier for eksponering for magnetfelt representerer maksimale beregnede eller målte verdier ved arbeidstakers kroppsposisjon.

Tabell 5.3. Nedre tiltaksverdier for eksponering for kontaktstrøm og indusert strøm i lemmer

Frekvensområde, fNedre tiltaksverdi for kontaktstrøm (Ic )
[mA] (RMS)
Nedre tiltaksverdi for indusert strøm i lemmer (Ii )
[mA] (RMS)
f < 2,5 kHz 1,0
2,5 kHz ≤ f < 100 kHz 0,4 f
100 kHz ≤ f < 10 MHz 40
10 MHz ≤ f ≤ 110 MHz 40 100

Note 5.3-1: f er frekvens i kilohertz [kHz].

Note 5.3-2: [Tiltaksverdier for indusert strøm (Ii )]2beregnes som middelverdi for en seksminutters-periode.

Tabell 5.4. Nedre tiltaksverdier for eksponering for statiske magnetfelt

Risiko/fareNedre tiltaksverdi for magnetisk flukstetthet (B0 )
[mT]
Interferens med aktive implantater, f.eks. pacemaker 0,5
Risiko for tiltrekning og prosjektil i nærheten av sterke magneter (> 100 mT) 3

0 Vedlegg 5 tilføyd ved forskrift 21 juni 2016 nr. 760 (i kraft 1 juli 2016), endret ved forskrift 22 des 2016 nr. 1860 (i kraft 1 jan 2017).