Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter

DatoFOR-2014-11-27-1483
DepartementASD (Arbeids- og sosialdepartementet)
PublisertI 2014 hefte 15
Ikrafttredelse27.11.2014
Sist endretFOR-2015-05-04-45
EndrerFOR-2013-05-23-53
Gjelder forNorge
KorttittelForskrift om tariffavtale for renholdsbedrifter

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Tariffnemnda 27. november 2014 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 5.
Endringer: Endret ved forskrift 4 mai 2015 nr. 450.
Oppheves ved forskrift 31 mars 2017 nr. 533 (i kraft 1 juni 2017).