Forskrift om tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter

DatoFOR-2018-10-12-1700
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Ikrafttredelse01.12.2018
Sist endretFOR-2019-05-21-653
EndrerFOR-2017-11-03-1788
Gjelder forNorge
KorttittelForskrift om tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Tariffnemnda 12. oktober 2018 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 5.
Endringer: Endret ved forskrift 21 mai 2019 nr. 653.