§ 3. Lønnsbestemmelser

Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner:

 • a) Ferie- og innhøstingshjelp
Arbeidstakere under 18 år: 103,15
Over 18 år: ansatt inntil 12 uker: 123,15
Over 18 år: ansatt mellom 12-24 uker (3-6 md.) 128,65

Arbeidstakere over 18 år som er ansatt mer enn 6 md. skal ha lønn som ufaglært fast ansatt, jf. § 3 b).

 • b) Fast ansatte arbeidstakere
Ufaglærte arbeidstakere: 143,05
Arbeidstakere under 18 år: 112,65
 • c) Tillegg for fagarbeidere:
 • 11,75
 • d) Helge-/helligdagstillegg
  Røktere/avløsere i fast turnus
 • Det betales et tillegg på 25 % per arbeidet time

 • 1) mellom lørdager klokken 13 og søndager klokken 24
 • 2) mellom klokken 13 og 24 jul- og nyttårsaften
 • 3) mellom klokken 00 og 24 på bevegelige helligdager og 1. og 17. mai.
 • e) Praktikanter som har inngått skriftlig opplæringsavtale med arbeidsgiver
 • Praktikanter lønnes med minst 70 % av satsen for ufaglært fast ansatte arbeidstakere, jf. litra b).

  Ytelser som betales som refusjon av utgifter som faktisk er påløpt på grunn av utsendingen, for eksempel reiseutgifter, kost og losji skal ikke regnes som lønn etter forskriften.

  0 Endret ved forskrift 21 mai 2019 nr. 652 (i kraft 1 juni 2019).