Forskrift om tariffavtale for jordbruk og gartneri

DatoFOR-2018-10-12-1699
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Ikrafttredelse01.12.2018
Sist endretFOR-2019-05-21-652
EndrerFOR-2017-01-05-24
Gjelder forNorge
KorttittelForskrift om tariffavtale for jordbruk og gartneri

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Tariffnemnda 12. oktober 2018 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 5.
Endringer: Endret ved forskrift 21 mai 2019 nr. 652.