Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene

DatoFOR-2017-01-05-24
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Ikrafttredelse16.01.2017
Sist endretFOR-2017-05-05-567
EndrerFOR-2014-11-27-1481
Gjelder forNorge
KorttittelForskrift om tariffavtale for jordbruk og gartneri

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Tariffnemnda 5. januar 2017 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 5.
Endringer: Endret ved forskrift 5 mai 2017 nr. 567.