§ 49. Verneinnretninger til dykkerutstyr

1. Pusteutstyr

Pusteutstyret skal gjøre det mulig å forsyne brukeren med en pustegassblanding som skal kunne pustes inn under alle forventede bruksforhold. Det skal tas særlig hensyn til den maksimale dykkerdybden.

2. Annet utstyr

Når de forventede bruksforhold krever det, skal dykkerutstyret bestå av:

  • a) en drakt som beskytter brukeren mot det trykket som dykkedybden medfører, jf. § 38, og/eller mot kulde, jf. § 43.
  • b) en alarm som omgående varsler bruker om at det er i ferd med å oppstå en svikt i tilførselen av gassblandingen som kan pustes inn, jf. § 27.
  • c) en livredningsdrakt som gjør brukeren i stand til å komme opp til overflaten, jf. § 40 nr. 3. Dette gjelder ikke metningsdykking.