§ 44. Vern mot elektriske støt

1. Konstruksjon og utforming

PVU konstruert og utformet for å beskytte kroppen mot elektriske støt, skal ha tilfredsstillende isolasjonsevne mot de spenninger som brukeren kan antas å bli utsatt for under de mest ugunstige forventede bruksforhold.

Isolasjonsegenskapene undersøkes ved måling av lekkasjestrøm gjennom beskyttelseslaget under forsøksbetingelser med spenninger tilsvarende de som kan opptre i praksis. Eventuell lekkasjestrøm må ikke overstige maksimalt tillatt toleransenivå.

2. Merking

PVU som bare er beregnet til bruk ved arbeid med elektriske installasjoner under spenning eller som kan være under spenning, skal være påført merking som særlig angir en verneklasse og/eller den tilsvarende driftsspenning, jf. § 44,nr.1, foruten serienummer og produksjonsdato. På beskyttelseslagets ytre side skal det også være avsatt plass til senere påføring av hvilken dato PVU tas i bruk og når periodiske prøver eller kontroller skal gjennomføres.

3. Brukerinformasjon

Produsentens skriftlige brukerinformasjon, jf. § 19, skal spesielt inneholde opplysninger om:

  • - hvilke bruksområder PVU er beregnet for
  • - hvilke prøver av isolasjonsegenskaper som PVU skal underkastes i løpet av sin levetid, og hvor ofte disse prøvene skal foretas.