§ 43. Vern mot kulde

1. Isolasjonsevne og mekanisk styrke

PVU konstruert og utformet for å beskytte kroppen mot virkninger av kulde, skal ha varmeisolasjonsevne og mekanisk styrke avpasset til forventede bruksforhold.

2. Anvendte materialer og deler

PVUs materialkomponenter og andre deler som skal beskytte mot kulde, skal ha en passende transmisjonsfaktor for varmegjennomgang avpasset til forventede bruksforhold.

Bøyelige materialer og andre PVU-deler skal kunne bevare en tilfredsstillende elastisitet ved bruk i et miljø med lav temperatur, slik at bruker gis mulighet til å foreta nødvendige arm- og kroppsbevegelser og til å innta nødvendige arbeidsstillinger.

PVUs materialkomponenter og andre deler som kan bli oversprøytet av store mengder kalde produkter, skal ha en tilfredsstillende dempingseffekt mot mekaniske slag og støt, jf. § 34.

3. Komplett PVU klart til bruk

 • a) Varmetap
  Komplett PVU klart til bruk skal under forventede bruksforhold tillate minst mulig varmetap gjennom PVU slik at bruker ikke på noen måte utsettes for kuldepåvirkning som kan forårsake helseskader på den beskyttede del av kroppen.
 • b) Væskeinntrengning
  Komplett PVU skal under forventede bruksforhold så langt som mulig forhindre inntrenging av væsker, f.eks. regnvann. Eventuell væskeinntrenging skal ikke kunne påføre bruker skade ved berøringskontakt mellom PVUs nedkjølte beskyttelseslag og bruker.
 • c) Komplett PVU med pusteinnretning
  Pusteinnretninger konstruert og utformet for bruk i et komplett PVU, skal tilfredsstille tiltenkt vernefunksjon under forventede bruksforhold.
 • d) Brukerinformasjon
  Produsentens skriftlige brukerinformasjon, jf. § 19, skal inneholde alle nødvendige opplysninger som muliggjør en vurdering av den maksimale kuldeeksponering som bruker kan utsettes for ved overføring gjennom PVU.