§ 34. Vern mot mekaniske støt og slag

PVU konstruert og utformet til vern mot virkninger fra slag forårsaket av fallende gjenstander eller gjenstander som blir slynget ut og/eller til vern ved sammenstøt mellom deler av kroppen og en hindring, skal være støtdempende.

PVUs støtdempende effekt skal være avpasset den mulige risiko inntil et nivå hvor store dimensjoner eller stor masse vil utelukke effektiv bruk av PVU i den forventede brukstid.