C Spesielle funksjonskrav til PVU ved bestemte risikoforhold