§ 33. PVU som verner mot flere risikoer

PVU som skal verne bruker mot flere ulike og samtidig virkende risikoer, skal være konstruert og utformet slik at det tilfredsstiller de grunnleggende krav til vern mot skade på liv eller helse som gjelder for hver enkelt av risikoene, jf. forskriftens kapittel IV, del C.