§ 32. PVU som bekledning med visuell markering

Bekledning som under forventede bruksforhold individuelt og synbart skal kunne markere brukers tilstedeværelse, skal omfatte en eller flere lysende eller reflekterende innretninger. Disse innretningene skal være hensiktsmessig plassert på bekledningen og ha tilstrekkelig lysstyrke og egnede fotometriske og kolorimetriske egenskaper.