§ 31. PVU med merking som direkte eller indirekte angår sikkerhet og helse

Når det finnes nødvendig skal PVU påsettes fullstendige, nøyaktige og forståelige identifikasjons- eller kjennemerker som direkte eller indirekte angår sikkerhet og helse. Disse merkene skal fortrinnsvis være utformet som harmoniserte piktogrammer eller ideogrammer og de skal være fullt leselige i hele PVUs forventede levetid.

Ord eller setninger som inngår i slike merker skal være med norsk tekst.

Dersom det ikke er plass til hele eller deler av den nødvendige merkingen på PVU eller en PVU-del, skal denne merkingen foreligge på emballasjen og angis i produsentens skriftlige brukerinformasjon, jf. § 19.