§ 29. PVU som kan kobles til annen ytre supplerende innretning

PVU som omfatter et system som gjør det mulig å koble utstyret til en annen ytre supplerende innretning, skal ha en festeanordning som er konstruert og utformet slik at denne bare kan monteres på riktig utstyr.