§ 24. PVU som kan hekte seg fast under bruk

PVU som under forventede bruksforhold kan hektes fast i en bevegelig gjenstand og dermed utsette brukeren for fare, skal ha en avpasset sikkerhetsmekanisme som ved overbelastning skal medføre at en vesentlig bestanddel går i stykker og fjerner faren.