§ 22. PVU som verner ansikt, øyne og luftveier

PVU som verner ansikt, øyne og luftveier skal i så liten grad som mulig begrense brukerens synsfelt og sikt.

Graden av optisk nøytralitet i øyevernet hos disse PVU-modellene skal være avpasset brukerens arbeidsoppgaver eller aktiviteter.

Om nødvendig skal disse PVU-modellenes øyevern behandles eller utstyres med fukthindrende midler.

PVU-modeller konstruert og utformet for brukere med behov for korrigering av synet, skal kunne benyttes sammen med briller eller kontaktlinser.