§ 20. PVU med reguleringssystemer

Dersom PVU har reguleringssystemer, skal disse være konstruert og utformet slik at de under forventede bruksforhold ikke utilsiktet kan komme ut av stilling uten at brukeren blir oppmerksom på det.