§ 19. Brukerinformasjon fra produsent

Produsenten skal utarbeide en skriftlig brukerinformasjon som vedlegges PVU som skal markedsføres.

Den skriftlige brukerinformasjonen skal foreligge med norsk tekst og være nøyaktig og forståelig.

Brukerinformasjonen fra produsenten skal inneholde alle nødvendige opplysninger om:

 • a) navn og adresse til produsent og/eller importøren
 • b) oppbevaring, bruk, rengjøring, vedlikehold, ettersyn og desinfeksjon
  Produkter som produsenten anbefaler til rengjøring, vedlikehold og desinfeksjon skal ikke ha skadelige virkninger på PVU eller på bruker når produktene anvendes i samsvar med deres tilhørende instruksjon for bruk.
 • c) PVUs verneeffekt slik den er registrert ved tekniske prøver utført for å kontrollere vernenivå eller verneklasse
 • d) egnet tilleggsutstyr til PVU
 • e) hvilke egenskaper riktige reservedeler skal ha
 • f) hvilke verneklasser som egner seg for ulike risikonivåer og de bruksbegrensninger som svarer til disse
 • g) holdbarhetsdato eller holdbarhetsperiode for PVU eller for visse deler av PVU
 • h) egnet emballasje til transport av PVU
 • i) betydningen av eventuell merking, jf. § 31
 • j) henvisning til anvendte forskrifter, jf. § 15 nr. 7
 • k) navn, adresse og kjennetegnnummer for de tekniske kontrollorganer som medvirker i produksjonsfasen for PVU.

I tillegg kreves ytterligere brukerinformasjon for spesielle risikoforhold eller spesielle typer av PVU, jf. forskriftens kap. IV punkt B og C.