Vedlegg XII: Miljøkrav til forbrenningsmotorer

 • 1. Avgasser fra forbrenningsmotor

Forbrenningsmotorer som er montert i ikke-veigående mobile maskiner og hjelpemotorer som er montert i kjøretøyer beregnet på bruk til passasjer- eller godstransport på eller utenfor vei, skal i forhold til utslipp av forurensende gasser og partikler, oppfylle kravene i direktiv 97/68/EF samt endringene i direktivet som følger av direktiv 2002/88/EF, direktiv 2004/26/EF, direktiv 2010/26/EU, direktiv 2011/88/EU og direktiv 2012/46/EU.

 • 2. Virkeområde
 • Kravene i dette vedlegget gjelder for motorer, jf. nr. 1 ovenfor, som er montert i maskiner hvor nettoeffekten er målt i samsvar med direktiv 97/68/EF vedlegg I nr. 2.4, og hvor maskinene er konstruert og bygget for bruk på eller utenfor vei, når maskinene har

 • a) en motor med kompresjonstenning som har en nettoeffekt som er på minst 19 kW og maksimalt 560 kW, og som drives med vekslende hastighet og ikke en enkelt, konstant hastighet eller
 • b) en motor med kompresjonstenning som har en nettoeffekt som er på minst 19 kW og maksimalt 560 kW, og som drives med konstant hastighet eller
 • c) en bensindrevet motor med elektrisk tenning som har en nettoeffekt som er på maksimalt 19 kW.
 • 3. Grenseverdier
 • Grenseverdiene skal gjennomføres i henhold til tabellene nedenfor og innen de datoer som er ført opp i tabellene. For motorer som er omfattet av punkt 2 bokstav b ovenfor, får grenseverdiene først anvendelse fra og med 31. desember 2006.

  Motorer med kompresjonstenning

  Trinn 1

  Effekt
  P kW
  CO
  g/ kWh
  HC
  g/ kWh
  NOx
  g/ kWh
  Partikler
  g/ kWh
  Typegodkj.
  dato
  Bruk, nye
  dato
  Bruk, prod.
  dato
  130 ≤
  P ≤
  560
  5,0 1,3 9,2 0,54 30.06.1998 31.12.1998 31.12.2000
  75 ≤ P
  < 130
  5,0 1,3 9,2 0,70 30.06.1998 31.12.1998 31.12.2000
  37 ≤ P
  < 75
  6,5 1,3 9,2 0,85 30.06.1998 31.12.1999 31.03.2001

  Trinn II

  Effekt
  P kW
  CO
  g/ kWh
  HC
  g/ kWh
  NOx
  g/ kWh
  Partikler
  g/ kWh
  Typegodkj.
  dato
  Bruk, nye
  dato
  Bruk, prod.
  dato
  130 ≤ P
  ≤ 560
  3,5 1,0 6,0 0,2 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2003
  75 ≤ P
  < 130
  5,0 1,0 6,0 0,3 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2004
  37 ≤ P
  < 75
  5,0 1,3 7,0 0,4 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2005
  18 ≤ P
  < 37
  5,5 1,5 8,0 0,8 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2002

  Tillatelser for trinn I-motorer utløper når kravene i henhold til trinn II obligatorisk skal være oppfylt.

  Trinn III A (motorer uten konstant hastighet)

  Effekt
  P kW
  CO
  g/ kWh
  HC + NOx
  g/ kWh
  Partikler
  g/ kWh
  Typegodkj.
  dato
  Bruk, nye
  dato
  Bruk, prod.
  dato
  130 ≤ P
  ≤ 560
  3,5 4,0 0,2 30.06.2005 31.12.2005 31.12.2007
  75 ≤ P
  < 130
  5,0 4,0 0,3 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2008
  37 ≤ P
  < 75
  5,0 4,7 0,4 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2009
  19 ≤ P
  < 37
  5,5 7,5 0,6 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2008

  Trinn III A (motorer med konstant hastighet)

  Effekt
  P kW
  CO
  g/ kWh
  HC + NOx
  g/ kWh
  Partikler
  g/ kWh
  Typegodkj.
  dato
  Bruk, nye
  dato
  Bruk, prod.
  dato
  130 ≤ P
  ≤ 560
  3,5 4,0 0,2 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2012
  75 ≤ P
  < 130
  5,0 4,0 0,3 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2012
  37 ≤ P
  < 75
  5,0 4,7 0,4 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2013
  19 ≤ P
  < 37
  5,5 7,5 0,6 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2012

  Trinn III B (motorer uten konstant hastighet)

  Effekt
  P kW
  CO
  g/ kWh
  HC
  g/ kWh
  NOx
  g/ kWh
  Partikler
  g/ kWh
  Typegodkj.
  dato
  Bruk, nye
  dato
  Bruk, prod.
  dato
  130 ≤ P
  ≤ 560
  3,5 0,19 2,0 0,025 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2012
  75 ≤ P
  < 130
  5,0 0,19 3,3 0,025 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2013
  56 ≤ P
  < 75
  5,0 0,19 3,3 0,025 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2013
  HC + NO x g/ kWh
  37 ≤ P
  < 56
  5,0 4,7 0,025 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2014

  Trinn IV (motorer uten konstant hastighet)

  Effekt
  P kW
  CO
  g/ kWh
  HC
  g/ kWh
  NOx
  g/ kWh
  Partikler
  g/ kWh
  Typegodkj.
  dato
  Bruk, nye
  dato
  Bruk, prod.
  dato
  130 ≤ P
  ≤ 560
  3,5 0,19 0,4 0,025 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2015
  56 ≤ P
  < 130
  5,0 0,19 0,4 0,025 30.09.2013 31.12.2014 31.12.2016

  Motorer med elektrisk tenning

  Inndeling i klasser:

  • a) Hovedklasse S: Små motorer med nettoeffekt ≤19 kW
  • b) Hovedklasse S inndeles i to kategorier:
   • H: Motorer for håndholdte maskiner
   • N: Motorer for ikke håndholdte maskiner.

  Trinn I

  Klasse/
  kategori
  Slag-
  volum
  cm 3
  CO
  g/ kWh
  HC
  g/ kWh
  NOx
  g/ kWh
  HC
  +
  NO x
  Type-
  godkj.
  dato
  Bruk,
  nye
  dato
  Bruk,
  prod.
  dato
  Håndholdte motorer
  Klasse SH:1 < 20 805 295 5,36 11.08.2004 11.02.2005 11.02.2007
  Klasse SH:2 ≥ 20
  < 50
  805 241 5,36 11.08.2004 11.02.2005 11.02.2007
  Klasse SH:3 ≥ 50 603 161 5,36 11.08.2004 11.02.2005 11.02.2007
  Ikke-håndholdte motorer
  Klasse SN:1 < 66 519 50 11.08.2004 11.02.2005 11.02.2007
  Klasse SN:2 ≥ 66
  < 100
  519 40 11.08.2004 11.02.2005 11.02.2007
  Klasse SN:3 ≥ 100
  < 225
  519 16,1 11.08.2004 11.02.2005 11.02.2007
  Klasse SN:4 ≥ 225 519 13,4 11.08.2004 11.02.2005 11.02.2007

  Trinn II

  Klasse/
  kategori
  Slagvolum
  cm 3
  CO
  g// kWh
  HC
  +
  NO x
  Type-
  godkj.
  dato
  Bruk,
  nye
  dato
  Bruk,
  prod.
  dato
  Håndholdte motorer
  Klasse SH:1 < 20 805 50 01.08.2007 01.02.2008 01.02.2010
  Klasse SH:2 ≥ 20
  < 50
  805 50 01.08.2007 01.02.2008 01.02.2010
  Klasse SH:3 ≥ 50 603 72 01.08.2008 01.02.2009 01.02.2011
  Ikke-håndholdte motorer
  Klasse SN:1 < 66 610 50 01.08.2004 01.02.2005 01.02.2007
  Klasse SN:2 ≥ 66
  < 100
  610 40 01.08.2004 01.02.2005 01.02.2007
  Klasse SN:3 ≥ 100
  < 225
  610 16,1 01.08.2007 01.02.2008 01.02.2010
  Klasse SN:4 ≥ 225 610 12,1 01.08.2006 01.02.2007 01.02.2009

  Følgende maskiner er unntatt fra gjennomføringsdatoene som gjelder krav til utslippsgrenser for trinn II i et tidsrom på tre år fra ikrafttredelsen av kravene til utslippsgrenseverdier. I disse tre årene får kravene til utslippsgrenseverdier for trinn I fortsatt anvendelse på:

 • a) håndholdte motorsager
 • b) maskiner med håndtak øverst
 • c) håndholdte rydningssager
 • d) håndholdte rydningssager med forbrenningsmotor
 • e) håndholdte hekksakser
 • f) håndholdte sirkelsager med forbrenningsmotor
 • g) ikke-håndholdte motorer i klasse SN:3 med horisontal aksel.
 • For følgende maskiner i kategori b), maskiner med håndtak øverst, forlenges unntaksperioden til 31. juli 2013:

 • - motorsag med håndtak øverst for profesjonell trepleie hvor det er installert motor av klasse SH:2 eller SH:3
 • - profesjonelle håndholdte hekksakser hvor det er installert motor av klasse SH:2 eller SH:3.
 • 4. Typegodkjenning
 • Produsenten skal sende søknad om typegodkjenning for en motor eller motorfamilie til Arbeidstilsynet, jf. bestemmelsene i direktiv 97/68/EF artikkel 3, 4 og 5 om typegodkjennelse m.m.

 • 5. Merking av motor
 • Alle motorer som er produsert i samsvar med den godkjente typen, skal være merket i samsvar med direktiv 97/68/EF vedlegg I punkt 3 og endringsdirektiv 2002/88/EF, direktiv 2004/26/EF og direktiv 2011/88/EU.

  0 Endret ved forskrifter 21 juni 2013 nr. 682, 17 sep 2014 nr. 1199, 6 nov 2014 nr. 1404.

  Til nr. 2

  Hva som menes med «ikke-veigående mobile maskiner» er nærmere definert i direktiv 97/68/EF og senere endringsdirektiver. I utgangspunktet omfattes enhver mobil maskin, ethvert transportabelt industriutstyr eller kjøretøy, som er utstyrt med en forbrenningsmotor og som ikke er beregnet på bruk til passasjer- eller godstransport på vei.

  Til nr. 3

  I de tre siste kolonnene i tabellen for grenseverdier (trinn I og II) er det tatt inn tre ulike ikrafttredelsesdatoer:

  I den tredje siste kolonnen er ikrafttredelsesdatoen satt for bestemte grenseverdier som skal overholdes ved typegodkjenning av motorfamilie eller maskin.

  Den nest siste kolonnen fastsetter ikrafttredelsesdato for når grenseverdiene skal overholdes ved aktuell registrering, markedsføring eller salg av nye maskiner, samt salg når nye motorer tas i bruk.

  Den siste kolonnen representerer i realiteten en overgangsordning – det vil si at Arbeidstilsynet har benyttet muligheten til å utsette den obligatoriske gjennomføringen av kravene i nest siste kolonne.