§ 3. Lønnsbestemmelser

Arbeidstakere som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon og lignende, jf. § 2, skal ha en lønn per time på minst:
 1. a.
  kr 242,34 for faglærte som utfører fagarbeid.
 2. b.
  kr 213,66 for øvrige arbeidstakere.
Ved skiftarbeid skal det beregnes kompensasjon av minste timelønn i første ledd på:
 1. a.
  17 % ved toskiftsarbeid.
 2. b.
  27,3 % ved treskiftsarbeid.
Ved skiftarbeid kan to- eller treskiftordninger, samt helkontinuerlig skift avtales.
Ved omregning fra normal arbeidstid, 37,5 timer pr. uke, til avvikende arbeidstidsordninger, brukes nedenstående tabell ved kompensasjon av lønn:
 • Fra 37,5 timer-36,5 timer 2,74 %
 • Fra 37,5 timer-35,5 timer 5,63 %
 • Fra 37,5 timer-33,6 timer 11,61 %.
Kompensasjon for forkortet arbeidstid i forbindelse med skiftarbeid regnes av reell timelønn.
Som regelmessig skiftarbeid regnes sammenhengende arbeidsoppdrag av minst 14 dagers varighet. Arbeidet anses som sammenhengende selv om arbeidet ikke foregår på lørdag/søndag.