Forskrift om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten for skips- og verftsindustrien

DatoFOR-2018-10-11-1698
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Ikrafttredelse01.12.2018
Sist endretFOR-2019-05-22-655
EndrerFOR-2016-09-23-1242
Gjelder forNorge
KorttittelForskrift om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten for skips- og verftsindustrien

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Tariffnemnda 11. oktober 2018 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 5.
Endringer: Endret ved forskrift 22 mai 2019 nr. 655.