Forskrift om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten for skips- og verftsindustrien

DatoFOR-2018-10-11-1698
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Ikrafttredelse01.12.2018
Sist endretFOR-2019-05-22-655
Endrer<a href="https://lovdata.no/for/2016-09-23-1242">FOR-2016-09-23-1242</a>
Gjelder forNorge
KorttittelForskrift om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten for skips- og verftsindustrien

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Tariffnemnda 11. oktober 2018 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 5.
Endringer: Endret ved forskrift 22 mai 2019 nr. 655.