Forskrift om biocider (Biocidforskriften)

DatoFOR-2017-04-18-480
DepartementKlima- og miljødepartementet
Ikrafttredelse18.04.2017
Sist endretFOR-2020-04-30-939
Endrer<a href="https://lovdata.no/for/2014-04-10-548">FOR-2014-04-10-548</a>
Gjelder forNorge
HjemmelL11.06.1976 nr. 79 § 4, § 8a, F05.08.1977 nr. 2, L07.09.1990 nr., L17.06.2005 nr. 62 § 4-5, § 5-4,
Rettet19.06.2016 (EØS-henvisningsfeltet)
KorttittelForskrift om biocider (Biocidforskriften)

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet 18. april 2017 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4 og § 8a, jf. forskrift 5. august 1977 nr. 2 om gjennomføring av lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester og delegeringsvedtak 7. september 1990 nr. 730 og lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 4-5 syvende ledd og § 5-4 tredje ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XV nr. 12n (forordning (EU) nr. 528/2012, forordning (EU) nr. 736/2013, forordning (EU) nr. 837/2013, forordning (EU) nr. 334/2014, forordning (EU) 2019/1819, forordning (EU) 2019/1820, forordning (EU) 2019/1821, forordning (EU) 2019/1822, forordning (EU) 2019/1823, forordning (EU) 2019/1824 og forordning (EU) 2019/1825), nr. 12na (forordning (EU) nr. 945/2013), nr. 12nb (forordning (EU) nr. 955/2013), nr. 12nc (forordning (EU) nr. 1032/2013), nr. 12nd (forordning (EU) nr. 1033/2013), nr. 12ne (forordning (EU) nr. 1034/2013), nr. 12nf (forordning (EU) nr. 1035/2013), nr. 12ng (forordning (EU) nr. 1036/2013), nr. 12nh (forordning (EU) nr. 1037/2013), 12ni (forordning (EU) nr. 1038/2013), nr. 12nj (forordning (EU) nr. 1039/2013), nr. 12nk (forordning (EU) nr. 354/2013), nr. 12nl (forordning (EU) nr. 564/2013), nr. 12nm (forordning (EU) nr. 88/2014), nr. 12nn (forordning (EU) nr. 89/2014), nr. 12no (forordning (EU) nr. 90/2014), nr. 12np (forordning (EU) nr. 91/2014), nr. 12nq (forordning (EU) nr. 92/2014), nr. 12nr (forordning (EU) nr. 93/2014), nr. 12ns (forordning (EU) nr. 94/2014), nr. 12nt (forordning (EU) nr. 405/2014), nr. 12nu (forordning (EU) nr. 406/2014), nr. 12nv (forordning (EU) nr. 407/2014), nr. 12nw (forordning (EU) nr. 408/2014), nr. 12nx (beslutning 2014/227/EU), nr. 12ny (forordning (EU) nr. 437/2014), nr. 12nz (forordning (EU) nr. 438/2014), nr. 12nza (forordning (EU) nr. 1062/2014, forordning (EU) 2017/698, forordning (EU) 2019/157 og forordning (EU) 2019/227), nr. 12nzb (forordning (EU) nr. 1090/2014), nr. 12nzc (forordning (EU) nr. 1091/2014), nr. 12nna (forordning (EU) nr. 492/2014), nr. 12nnb (beslutning 2014/397/EU), nr. 12nnc (beslutning 2014/402/EU), nr. 12nnd (beslutning (EU) 2015/646), nr. 12nne (beslutning (EU) 2015/655), nr. 12nnf (forordning (EU) 2015/1609), nr. 12nng (forordning (EU) 2015/1610), nr. 12nnh (forordning (EU) 2015/1726), nr. 12nni (forordning (EU) 2015/1727), nr. 12nnj (forordning (EU) 2015/1728), nr. 12nnk (forordning (EU) 2015/1729), nr. 12nnl (forordning (EU) 2015/1730), nr. 12nnm (forordning (EU) 2015/1731), nr. 12nnn (beslutning (EU) 2015/1736), nr. 12nno (beslutning (EU) 2015/1737), nr. 12nnp (beslutning (EU) 2015/1751), nr. 12nnq (forordning (EU) 2015/1757), nr. 12nnr (forordning (EU) 2015/1758), nr. 12nns (forordning (EU) 2015/1759), nr. 12nnt (forordning (EU) 2015/1981), nr. 12nnu (forordning (EU) 2015/1982), nr. 12nnv (beslutning (EU) 2015/1985), nr. 12nnw (beslutning (EU) 2016/903), nr. 12nnx (beslutning (EU) 2016/904), nr. 12nny (beslutning (EU) 2016/1174), nr. 12nnz (beslutning (EU) 2016/1175), nr. 12z (vedtak 2007/597/EF), nr. 12zb (vedtak 2007/565/EF), nr. 12zi (vedtak 2008/809/EF), nr. 12zk (vedtak 2008/681/EF), nr. 12zq (vedtak 2009/322/EF), nr. 12zr (vedtak 2009/324/EF), nr. 12zu (beslutning 2010/71/EU), nr. 12zv (beslutning 2010/72/EU), nr. 12zy (beslutning 2010/675/EU), nr. 12zzc (beslutning 2011/391/EU), nr. 12zzg (beslutning 2012/77/EU), nr. 12zzh (beslutning 2012/78/EU), nr. 12zzj (beslutning 2012/254/EU), nr. 12zzk (beslutning 2012/257/EU), nr. 12zzl (beslutning 2012/483/EU), nr. 12zzm (beslutning 2012/728/EU), nr. 12zzn (beslutning 2013/85/EU), nr. 12zzo (beslutning 2013/204/EU), nr. 12zzp (forordning (EU) nr. 414/2013, forordning (EU) 2016/1802), nr. 12zzr (forordning (EU) 2015/292), nr. 12zzs (forordning (EU) 2015/405), nr. 12zzt (forordning (EU) 2015/406), nr. 12zzu (forordning (EU) 2015/407), nr. 12zzv (beslutning (EU) 2015/411), nr. 12zzw (forordning (EU) 2015/416), nr. 12zzx (forordning (EU) 2015/417), nr. 12zzy (forordning (EU) 2015/419), nr. 12zzza (forordning (EU) 2015/984), nr. 12zzzb (forordning (EU) 2015/985), nr. 12zzzc (forordning (EU) 2016/105), nr. 12zzzd (beslutning (EU) 2016/107), nr. 12zzze (beslutning (EU) 2016/108), nr. 12zzzf (beslutning (EU) 2016/109), nr. 12zzzg (beslutning (EU) 2016/110), nr. 12zzzh (forordning (EU) 2016/124), nr. 12zzzi (forordning (EU) 2016/125), nr. 12zzzj (forordning (EU) 2016/131) og nr. 12zzzk (beslutning (EU) 2016/135), nr. 12zzzl (forordning (EU) 2016/1068), nr. 12zzzm (forordning (EU) 2016/1083), nr. 12zzzn (forordning (EU) 2016/1084), nr. 12zzzo (forordning (EU) 2016/1085), nr. 12zzzp (forordning (EU) 2016/1086), nr. 12zzzq (forordning (EU) 2016/1087), nr. 12zzzr (forordning (EU) 2016/1088), nr. 12zzzs (forordning (EU) 2016/1089), nr. 12zzzt (forordning (EU) 2016/1090), nr. 12zzzu (forordning (EU) 2016/1093), nr. 12zzzv (forordning (EU) 2016/1094), nr. 12zzzw (forordning (EU) 2016/1929), nr. 12zzzx (forordning (EU) 2016/1930), nr. 12zzzy (forordning (EU) 2016/1931), nr. 12zzzz (forordning (EU) 2016/1932), nr. 12zzzza (forordning (EU) 2016/1933), nr. 12zzzzb (forordning (EU) 2016/1934), nr. 12zzzzc (forordning (EU) 2016/1935), nr. 12zzzzd (forordning (EU) 2016/1937), nr. 12zzzze (forordning (EU) 2016/1938), nr. 12zzzzf (beslutning (EU) 2016/1943), nr. 12zzzzg (beslutning (EU) 2016/1950), nr. 12zzzzh (forordning (EU) 2016/1936), nr. 12zzzzi (forordning (EU) 2016/2288), nr. 12zzzzj (forordning (EU) 2016/2289), nr. 12zzzzk (forordning (EU) 2016/2290), nr. 12zzzzl (forordning (EU) 2016/2291), nr. 12zzzzm (forordning (EU) 2017/794), nr. 12zzzzn (forordning (EU) 2017/795), nr. 12zzzzo (forordning (EU) 2017/796), nr. 12zzzzp (beslutning (EU) 2017/802), nr. 12zzzzq (forordning (EU) 2017/1273), nr. 12zzzzr (forordning (EU) 2017/1274), nr. 12zzzzs (forordning (EU) 2017/1275), nr. 12zzzzt (forordning (EU) 2017/1276), nr. 12zzzzu (forordning (EU) 2017/1277), nr. 12zzzzv (forordning (EU) 2017/1278), nr. 12zzzzw (beslutning (EU) 2017/1282), nr. 12zzzzx (forordning (EU) 2017/1376), nr. 12zzzzy (forordning (EU) 2017/1377), nr. 12zzzzz (forordning (EU) 2017/1378), nr. 12zzzzza (forordning (EU) 2017/1379), nr. 12zzzzzb (forordning (EU) 2017/1380), nr. 12zzzzzc (forordning (EU) 2017/1381), nr. 12zzzzzd (forordning (EU) 2017/1382), nr. 12zzzzze (forordning (EU) 2017/1383), nr. 12zzzzzf (forordning (EU) 2017/2326), nr. 12zzzzzg (forordning (EU) 2017/2327), nr. 12zzzzzh (beslutning (EU) 2017/2334), nr. 12zzzzzi (beslutning (EU) 2018/622), nr. 12zzzzzj (forordning (EU) 2018/613), nr. 12zzzzzk (forordning (EU) 2018/614), nr. 12zzzzzl (beslutning (EU) 2018/619), nr. 12zzzzzm (forordning (EU) 2018/1129), nr. 12zzzzzn (forordning (EU) 2018/1130), nr. 12zzzzzo (forordning (EU) 2018/1131), nr. 12zzzzzp (beslutning (EU) 2018/1477), nr. 12zzzzzq (beslutning (EU) 2018/1479), nr. 12zzzzzr (beslutning (EU) 2018/1622), nr. 12zzzzzs (beslutning (EU) 2018/1623), nr. 12zzzzzt (forordning (EU) 2018/1292), nr. 12zzzzzu (beslutning (EU) 2018/1305), nr. 12zzzzzv (beslutning (EU) 2018/1985), nr. 12zzzzzw (beslutning (EU) 2018/1251), nr. 12zzzzzx (forordning (EU) 2019/637), nr. 12zzzzzy (beslutning (EU) 2019/641), nr. 12zzzzzz (beslutning (EU) 2019/994), nr. 12zzzzzza (beslutning (EU) 2019/1030), nr. 12zzzzzzb (beslutning (EU) 2019/1331), nr. 12zzzzzzd (beslutning (EU) 2019/1942), nr. 12zzzzzze (beslutning (EU) 2019/1950), nr. 12zzzzzzf (beslutning (EU) 2019/1951), nr. 12zzzzzzg (beslutning (EU) 2019/1959), nr. 12zzzzzzh (beslutning (EU) 2019/1960), nr. 12zzzzzzi (beslutning (EU) 2019/1969) og nr. 12zzzzzzj (beslutning (EU) 2019/1973), nr. 14 (beslutning 2014/756/EU), nr. 15 (beslutning 2014/757/EU), nr. 16 (beslutning 2014/758/EU), nr. 18 (forordning (EU) 2016/672), nr. 19 (beslutning (EU) 2016/678) nr. 20 (beslutning (EU) 2017/1532), nr. 21 (forordning (EU) 2017/2001), nr. 22 (forordning (EU) 2017/2002), nr. 23 (forordning (EU) 2017/2003), nr. 24 (forordning (EU) 2017/2004), nr. 25 (forordning (EU) 2017/2005) og nr. 26 (forordning (EU) 2017/2100).
Endringer: Endret ved forskrifter 29 sep 2017 nr. 1574, 21 des 2017 nr. 2363, 4 jan 2018 nr. 15, 15 feb 2018 nr. 217, 23 mars 2018 nr. 506, 21 sep 2018 nr. 1402, 27 aug 2018 nr. 1274, 5 des 2018 nr. 1808, 8 feb 2019 nr. 90, 29 mars 2019 nr. 438, 8 mai 2019 nr. 589, 14 juni 2019 nr. 747, 14 juni 2019 nr. 948, 27 sep 2019 nr. 1327, 13 des 2019 nr. 2133, 7 feb 2020 nr. 120, 30 april 2020 nr. 939.
Rettelser: 10.01.2018 (ortografiske feil i EØS-henvisninger), 19.06.2016 (EØS-henvisningsfeltet).