§ 8. Lønn

Lønnsutbetaling må finne sted minst en gang i måneden.

Trekk i lønn og feriepenger kan kun gjøres i tråd med arbeidsmiljøloven § 14-15 andre og tredje ledd.

0 Endret ved forskrift 20 des 2007 nr. 1674 (i kraft 1 jan 2008).