§ 3. Rett til fri fra arbeidet i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon

Bestemmelsene om rett til fri fra arbeidet i forbindelse med svangerskap og fødsel, adopsjon mv. i arbeidsmiljøloven gjelder.