§ 1. Virkeområde

Denne forskriften gjelder arbeidsforhold hvor arbeidstaker utfører husarbeid, tilsyn eller pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold.

For personer som er under 15 år eller som er skolepliktige gjelder arbeidsmiljøloven kapittel 11 og forskrift 6. desember 2011 nr. 1355 om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 12.

Forskriften gjelder ikke arbeidsforhold med en varighet på mindre enn en måned eller arbeidsforhold der den ukentlige arbeidstiden er mindre enn 8 timer.

0 Endret ved forskrifter 20 des 2007 nr. 1674 (i kraft 1 jan 2008), 20 des 2018 nr. 2211 (i kraft 1 jan 2019).