Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei

DatoFOR-2017-03-31-535
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Ikrafttredelse01.06.2017
Sist endretFOR-2017-05-19-63
EndrerFOR-2015-05-11-554
Gjelder forNorge
KorttittelForskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Tariffnemnda 31. mars 2017 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. (allmenngjøringsloven) § 5.
Endringer: Endret ved forskrift 19 mai 2017 nr. 630.