Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for fiskeindustribedrifter

DatoFOR-2016-11-11-1323
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2016 hefte 15
Ikrafttredelse18.11.2016
Sist endretFOR-2017-05-05-568
Gjelder forNorge
KorttittelForskrift om allmenngjøring av tariffavtale for fiskeindustribedrifter

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Tariffnemnda 11. november 2016 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 5.
Endringer: Endret ved forskrift 5 mai 2017 nr. 568.