Forskrift om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene

DatoFOR-2016-09-23-1243
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2016 hefte 14
Ikrafttredelse23.09.2016
Sist endretFOR-2017-05-05-569
EndrerFOR-2015-02-03-394
Gjelder forNorge
KorttittelForskrift om allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofag

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Tariffnemnda 23. september 2016 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 3.
Endringer: Endret ved forskrift 5 mai 2017 nr. 569.