Forskrift om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten for skips- og verftsindustrien

DatoFOR-2016-09-23-1242
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2016 hefte 14
Ikrafttredelse23.09.2016
Sist endretFOR-2017-05-05-571
EndrerFOR-2014-11-27-1829
Gjelder forNorge
KorttittelForskrift om allmenngjøring av Industrioverenskomsten m.m.

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Tariffnemnda 23. september 2106 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 5.
Endringer: Endret ved forskrift 5 mai 2017 nr. 571.