Zagraniczni pracownicy i przedsiębiorcy podróżujący do Norwegii

Jesteś pracownikiem zagranicznym lub przedsiębiorcą podróżującym do Norwegii w celu podjęcia pracy/zlecenia? Przed przyjazdem do Norwegii upewnij się, że masz wszystko gotowe.

| 🇵🇱 Polish | 🇬🇧 English🇱🇹 Lithuanian | 🇳🇴 Norwegian🇷🇴 Romanian |

To musisz wykonać

Przed przybyciem do Norwegii

1. Sprawdź, że praca, którą będziesz wykonywać, nie jest objęta restrykcjami wjazdowymi do Norwegii (tylko w języku norweskim, regjeringen.no). Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się ze swoim pracodawcą lub zleceniodawcą.

2. Musisz zarejestrować wjazd do Norwegii w rejestrze entrynorway.no.

3. Twój pracodawca lub zleceniodawca musi dostarczyć Ci dokumentację potwierdzającą, że lokal na kwarantannę wjazdową jest zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Pracy (Arbeidstilsynet):

  • Akceptowane zakwaterowanie na czas kwarantanny wjazdowej to z reguły specjalny hotel kwarantannowy
  • Alternatywnie, może to być zatwierdzone miejsce zakwaterowania, które zapewnia pracodawca/zleceniodawca. Pracodawca/zleceniodawca występuje o uprzednie zatwierdzenie zakwaterowania do Państwowej Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet). Więcej informacji dla pracodawców lub zleceniodawców (tylko w języku norweskim). 

4. Musisz mieć zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na Covid-19. Test musi zostać wykonany nie wcześniej niż na 24 godziny przed planowanym wjazdem do Norwegii. Więcej informacji odnośnie dokumentacji na negatywny wynik testu (helsenorge.no).

5. Następujące dokumenty musisz okazać w trakcie kontroli granicznej, gdyż w przeciwnym razie mogą odmówić Ci prawa wjazdu do Norwegii:

  • dokument potwierdzający, że jesteś zwolniony(a) z restrykcji wjazdowych
  • jeśli nie będziesz przebywać w specjalnym hotelu kwarantannowym, musisz przedstawić dokument od pracodawcy lub zleceniodawcy potwierdzający, że lokal na kwarantannę wjazdową jest zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Pracy (Arbeidstilsynet)
  • pokwitowanie zarejestrowania się w rejestrze entrynorway.no    
  • zaświadczenie potwierdzające negatywny wynik testu na Covid-19 wykonanego w ciągu 24 godzin przed przyjazdem

Po przybyciu do Norwegii

6. Wjeżdżając do Norwegii, musisz wykonać nowy test na Covid-19 na lotnisku lub na przejściu granicznym. Wszystkich wjeżdżających, obowiązuje również wykonanie kolejnego testu, 7. dnia po przyjeździe. Więcej informacji o testach (helsenorge.no).

7. Zwolnienie z obowiązku kwarantanny jest możliwe najwcześniej po siódmym dniu, jeżeli wykonałeś testy na covid-19 dwa razy, po przyjeździe i oba te testy są negatywne. Pierwszy test zrobisz na lotnisku lub na przejściu granicznym przy wjeździe do Norwegii. Drugi, obowiązkowy test, trzeba wykonać 7. dnia po przyjeździe. Więcej informacji o kwarantannie wjazdowej (helsenorge.no).

Przetestuj i sprawdź, które zasady kwarantanny i testów dotyczą Ciebie (helsedirektoratet.no)

8. Krajowe centrum kontroli osób wjeżdżających do Norwegii (National centre for control of travelers to Norway) skontaktuje się z Tobą na SMS lub telefonicznie. Poinformuje Cię wtedy o obowiązujących przepisach. Centrum kontroli może również powiadomić Państwową Inspekcję Pracy (Arbeidstilsynet) oraz gminy, które będą monitorować podróżnych.

Masz obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przed zakażeniami i rozprzestrzenianiem się Covid-19 w Norwegii. Zobacz listę przepisów i zaleceń (tylko w języku norweskim, helsenorge.no)

Więcej informacji o podróżowaniu za granicę i zza granicy (helsenorge.no)

Bezpieczne miejsce pracy

Każdy, kto pracuje w Norwegii, ma prawo do bezpiecznych wrunków i środowiska w miejscu pracy.

Wiecej informacji o Twoich prawach i obowiązkach

Masz pytania?

Jeśli masz pytania, możesz się z nami skontaktować.

Skontaktuj się z Państwowa Inspekcją Pracy telefonicznie lub na chat (tylko w języku norweskim)

Skontaktuj się z Państwowa Inspekcją Pracy na Facebook Messenger

Zgłoś naruszanie przepisów dotyczących ochrony przed zakażeniami i rozprzestrzenianiem się Covid-19 lub nieprawidłowe warunki pracy

Jeśli jesteś świadkiem łamania przepisów związanych z Covid-19 w miejscu pracy lub doświadczasz nieprawidłowych warunków pracy, powinieneś zgłosić to do nas.

Zgłoś nieprawidłowości - zagrożenia w miejscu pracy (tylko w języku norweskim i angielskim)