Slik jobber Arbeidstilsynet med å begrense korona-smitte på norske arbeidsplasser

Publisert 17.02.2021 - Lesetid: 4 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Da korona-viruset kom til Norge i mars 2020, endret det meste seg. Også arbeidslivet. Derfor har Arbeidstilsynet vridd aktiviteten sin til å først og fremst jobbe med å begrense korona-smitte på norske arbeidsplasser. Det gjør Arbeidstilsynet ved å ta i bruk et bredt spekter av virkemiddel.  

Merk at denne nyhetssaken kan inneholde utdatert informasjon om regelverk knyttet til koronapandemien og smittevern. Oppdatert informasjon finner du på Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet

Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere i Norge skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Da korona-viruset spredde seg i samfunn og arbeidsliv, ble smittevern en viktig og stor del av Arbeidstilsynets kontroll og veiledning mot norske arbeidsgivere.  

- I november fikk vi et oppdrag om å bidra til smittebegrensning av korona i arbeidslivet. Det betydde at vi i Arbeidstilsynet måtte prioritere vår innsats og jobbe litt annerledes, sier direktør Trude Vollheim.

Risikobasert innsats for å komme i forkant av smitten

I Norge er det over 250 000 virksomheter, med 2,6 millioner arbeidstakere i det landbaserte arbeidslivet. De 660 ansatte i Arbeidstilsynet må derfor jobbe analytisk og risikobasert når de skal vurdere hvor det er størst risiko for smitte. Med utgangspunkt i tips, innreiseregister og risikomodeller gjør de ansatte i Arbeidstilsynet analyser og vurderinger for å kartlegge hvor det er størst behov for å gjøre en innsats.

- Som forebyggende etat må vi planlegge og jobbe slik at vi alltid ligger litt foran smitten. For at vi skal kunne utføre vårt arbeid, må det være et arbeidsgiver- arbeidstakerforhold. Det betyr at vi kontrollerer for eksempel innkvartering som arbeidsgiverne stiller til rådighet, men ikke innkvartering som er gjort i privat regi, sier direktør Trude Vollheim.

Da regjeringen innførte innreiseregisteret, fikk Arbeidstilsynet et godt verktøy til å vurdere hvor risikoen for importsmitte var høyest. For akkurat hvor og når risikoen for importsmitte er størst, varierer. Små smitte-utbrudd på arbeidsplasser kan få store konsekvenser for lokalsamfunn.

Innreiseregisteret har så langt vist at den største andelen av arbeidsinnvandrere, drar til små steder og lokalsamfunn. Det kan være til industribedrifter på Vestlandet, eller vinterfiske i Nord-Norge.

Kombinerer tilsyn og veiledning

Tilsyn er et viktig virkemiddel for Arbeidstilsynet, og har blitt gjennomført gjennom hele pandemien, med unntak av den første perioden etter smitteutbruddet i Norge i mars i fjor. Nå gjennomfører inspektørene i Arbeidstilsynet omtrent 500 tilsyn i uka. Både fysiske, digitale og skriftlige tilsyn.

Der vi finner brudd på regelverket, gir vi veiledning i kravene som stilles, og deretter korte frister for å rette opp i forholdene. Vi forventer at arbeidsgiverne ser viktigheten av godt smittevern og at de rydder opp raskt.

Ved overhengende fare for liv og helse kan vi stanse umiddelbart, og ved de alvorligste bruddene er det aktuelt med overtredelsesgebyr og eventuelt anmeldelse. Når vi avdekker alvorlige brudd, er stans det raskeste og mest effektive sanksjonsmiddelet for å hindre smittespredning.

Et bredt og samtidig målretta veiledningsarbeid mot arbeidstakere, arbeidsgivere, partene og utvalgte næringer har vært en viktig del av Arbeidstilsynets arbeid gjennom hele pandemien. Både for å forebygge og sette arbeidstakere i stand til å etterleve regelverket på en best mulig måte.

- Mange arbeidsgivere gir oss tilbakemelding på at det er krevende å holde seg oppdatert når regelverket endrer seg relativt hyppig. Derfor er det viktig at vi har gode og oppdaterte nettsider, og at vi kan svare ut de henvendelsene som kommer. Nylig arrangerte vi også et webinar om innkvartering og smittevern, der over 1500 personer meldte seg på. Det er åpenbart et stort behov for informasjon og veiledning, det forstår vi godt, sier direktør Trude Vollheim.

I tillegg til kampanjer på ulike språk i sosiale medier, har Arbeidstilsynet en Svartjeneste som veileder om regelverket, tar imot spørsmål og tips. I 2020 svarte Svartjenesten på over 100 000 henvendelser fra både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Summen av tiltak gir best effekt

Arbeidstilsynet deltar også i mange samarbeidsforum og på en rekke arenaer sammen med kommuner, statsforvaltere, FHI, Helsedirektorat, fagforeninger og interesse- og bransje-organisasjoner.

- Pandemien har vist oss at samarbeid er nøkkelen til å bekjempe viruset. Samarbeidet må foregå både globalt, nasjonalt og lokalt. Her spiller Arbeidstilsynet en viktig rolle, som veileder og kontrollør, sier direktør Trude Vollheim.