Råd for å unngå mobbing og trakassering i arbeidslivet

Publisert 16.12.2020 - Lesetid: 2 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Mobbing og trakassering er et problem i norsk arbeidsliv. Mange arbeidstakere blir utsatt for mobbing og trakassering i arbeidshverdagen og får både fysiske og psykiske plager på grunn av det.

I en fersk rapport oppsummer Arbeidstilsynet erfaringene vi har fra tilsyn og veiledning med norske virksomheter. Vi gir også råd til hva du som arbeidsgiver kan gjøre for å forebygge mobbing og trakassering og hva du som arbeidstaker bør gjøre hvis du blir mobbet eller trakassert.

Les også: Slik kan du bidra til et godt arbeidsmiljø

- Mange virksomheter jobber ikke systematisk nok med å forebygge mobbing og trakassering. I virksomheter hvor Arbeidstilsynet har utført kontroll i form av tilsyn, har halvparten av de kontrollerte virksomhetene brutt lovens bestemmelser knyttet til trakassering, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

- Mobbing og trakassering både kan og skal forebygges. Dersom det likevel oppstår, er det viktig at arbeidsgiver håndterer slike saker på en god måte, understreker Vollheim.

Hva gjør du hvis du blir utsatt for trakassering?

 • Si fra til arbeidsgiver. Som arbeidstaker har du plikt til å si ifra til arbeidsgiver dersom du eller andre på arbeidsplassen blir trakassert.
 • Du kan også si fra til verneombud, arbeidsmiljøutvalget, tillitsvalgte eller bedriftshelsetjenesten.
 • Du kan si fra gjennom virksomhetens avvikssystem.
 • Blir ikke saken håndtert av arbeidsgiver, har du rett til å varsle om et kritikkverdig forhold etter lovens bestemmelser. Du kan varsle internt (arbeidsgiver, verneombud eller tillitsvalgte), Arbeidstilsynet eller under visse omstendigheter til offentligheten (som for eksempel media).
 • Du kan finne mer informasjon om hva du gjør hvis du blir utsatt for trakassering, på Arbeidstilsynets nettsider.

Hva gjør du som arbeidsgiver hvis en arbeidstaker blir utsatt for trakassering?

 • Du må undersøke påstandene om trakassering eller mobbing.
 • Du må følge opp alle involverte parter.
 • Du må sørge for at konkrete tiltak blir iverksatt for å gjenopprette et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og forhindre gjentakelser.
 • Du må sikre at saken håndteres av personer uten egeninteresse i saken.
 • Du må sikre at alle parter høres, får mulighet til å gi sin versjon av saken og å imøtegå eventuelle påstander mot dem.
 • Du må sørge for å dokumentere saksbehandlingen på forsvarlig måte, som for eksempel ved å lage møtereferater og å arkivere notater, e-poster og annen dokumentasjon som handler om saken.
 • Du må sørge for å følge reglene om personvern.
 • Du finner mer informasjon om hva du som arbeidsgiver skal gjøre hvis en arbeidstaker blir utsatt for trakassering, på Arbeidstilsynets nettsider.

Les rapporten: Mobbing og trakassering i arbeidslivet

Les mer om trakassering.