Arbeidslivskriminalitet

Nyheter

Bildet viser en bartender som står bak disken og lager en drink.

UTSETT NÆRING: – Bransjen er prega av mange små verksemder, stor gjennomstrøyming og mykje deltidsarbeid, påpeiker direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Brot i 7 av 10 kontrollar i utelivsbransjen

Arbeidstilsynet har det siste året gjennomført meir enn 1000 tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår i overnattings- og serveringsbr...

Publisert 10.05.2023
Lesetid: 4 min
BIldet viser en mann som står på en utendørs byggeplass og jobber ved ei sag.

TILBAKEBLIKK: Årsrapporten for 2022 gir et innblikk i hvordan Arbeidstilsynet jobbet i fjor, hvilke tiltak som ble gjennomført og resultatene det ga. FOTO: Arbeidstilsynet. 

Nyhet

Arbeidstilsynets årsrapport for 2022

Flere stedlige tilsyn, økt reaksjonsgrad, tettere samarbeid for å bekjempe a-krim og bedre digitale løsninger. I årsrapporten...

Publisert 16.03.2023
Lesetid: 8 min
En varebil som lastes opp

MANGE REGELVERKSBRUDD: A-krimsenteret i Oslo har gjennomført en rekke kontroller i 2022 og har avdekket et bredt spekter av arbeidslivskriminalitet i varebilbransjen. FOTO: Arbeidstilsynet. 

Nyhet

Fortsatt utfordringer i varebilbransjen. – Urovekkende.

MANGE REGELVERKSBRUDD: A-krimsenteret i Oslo har gjennomført en rekke kontroller i 2022 og har avdekket et bredt spekter av...

Publisert 08.02.2023
Lesetid: 3 min