Nye minstelønnssatser

Publisert 01.07.2021 - Lesetid: 2 min

Nye minstelønnssatser trer i kraft 1. juli. Minstelønn er fastsatt i allmenngjøringsforskriftene og gjelder for alle arbeidstakere som utfører arbeid innenfor virkeområdet til en allmenngjøringsforskrift. 

Les om minstelønn og se hvilke satser som gjelder fra 1. juli 2021.

Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for at de allmenngjorte lønns- og arbeidsvilkårene følges. Arbeidstilsynet fører tilsyn med at disse reglene overholdes.

Forskriftene gjelder både for norske og utenlandske arbeidstakere.

Det er endring av minstelønnssatser for ni bransjer:

Bygg
Elektro
Skips- og verftsindustrien
Godstransport på vei
Jordbruks- og gartnerinæringene
Persontransport med turbil
Renhold
Fiskeindustribedrifter
Overnatting, servering og catering