Nå kommer Arbeidstilsynet på smittetilsyn i fiskeindustrien

Publisert 14.12.2020 - Lesetid: 2 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Vi opplever at virksomhetene vi er i kontakt med i fiskeindustrien har mange spørsmål og bekymringer til oppstarten av vintertorskefisket, spesielt knyttet til innkvartering og karantene, skriver direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet i denne kronikken.

Merk at denne nyhetssaken kan inneholde utdatert informasjon om regelverk knyttet til koronapandemien og smittevern. Oppdatert informasjon finner du på Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet

I midten av november fikk Arbeidstilsynet i oppdrag å kontrollere at arbeidsgiver ivaretar smittevern. Tidligere var det kommunene som håndterte tips knyttet til korona, nå rutes disse til oss. Tipsene danner grunnlag for hvor vi prioriterer tilsyn med smittevern.

Forrige uke hadde vi tilsyn med vel 30 virksomheter i fiskeindustrien. Denne uken har vi planlagt uanmeldte og meldte tilsyn i en rekke bransjer, og vi kommer til å ha høy tilsynsaktivitet utover hele vinteren. Så hvilke erfaringer har vi gjort oss?

Vi opplever at virksomhetene vi er i kontakt med i fiskeindustrien har mange spørsmål og bekymringer til oppstarten av vintertorskefisket, spesielt knyttet til innkvartering og karantene. Flere tusen arbeidere reiser til Nord-Norge i forbindelse med vinterfisket. Det gir en rekke praktiske utfordringer. Da er det viktig at arbeidsgiverne og oppdragsgivere som tilbyr innkvartering sørger for at innreisekarantenen overholdes, at innkvarteringen er forsvarlig og at arbeidet planlegges slik at ikke for mange arbeidstakere er til stede samtidig.

Den siste måneden har vi hatt mange tilsyn i overnatting og servering der vi blant annet har sett på smittevernbestemmelser. I fire av ti tilsyn er det avdekt minst ett brudd på ivaretakelse av smittevern. I fiskeindustrien erfarer vi at tilsyn kan være mer krevende, blant annet på grunn av innkvartering og karantene. Likevel vil vi si at det generelle inntrykket av bransjen er at de ønsker å følge regelverket og at de er vant til å jobbe med hygiene. Det er vi glade for å se, fordi et smitteutbrudd får store konsekvenser ikke bare for de enkelte arbeidstakerne og virksomhetene, men også for lokalsamfunnene som er helt avhengige av vinterfisket.

Arbeidstilsynet sender nå ut informasjon om hvilke tiltak virksomhetene må gjøre for å følge smittevernreglene i covid-19-forskriften og hvordan de ellers kan sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø. Informasjonen går ut til alle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i fiskeindustrien og direkte til arbeidsgiverne i fiskeindustrien i Nord-Norge. Ved å kontakte virksomhetene før fisket er i gang, håper vi det blir iverksatt gode rutiner for å redusere smitterisikoen på hver enkelt arbeidsplass.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på noe om smittevern i arbeidslivet!

Trude Vollheim,
direktør i Arbeidstilsynet

Relaterte artikler

Trude Vollheim. Foto.
Trude Vollheim
Direktør
Les flere nyheter om