Kundekontakt – til glede og frustrasjon

Publisert 22.09.2022 - Lesetid: 3 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Frisører er en av mange yrkesgrupper som tilbringer store deler av arbeidshverdagen i møte med kunder. Å jobbe tett på mennesker kan gi motivasjon og glede i arbeidet, men kan også by på utfordringer.

Frisør og kunde prater i frisørsalongen.

I SALONGEN: Siv Oldervik som er daglig leder ved frisørsalongen Stas Hår og Bryn i Trondheim, mener at det er alle sitt ansvar å bidra til godt arbeidsmiljø. FOTO: Arbeidstilsynet.

– Jeg vil at det skal være en bransje som folk skal bli gamle og pensjonister i. Jeg vil at frisører skal glede seg til å dra på jobb hver dag. For vi har jo verdens beste jobb, sier Siv Oldervik, daglig leder i Stas Hår og Bryn.

Oldervik har drevet salongen i Trondheim i åtte år. Hun har erfart hvilke faktorer som er viktig for at yrkesgruppen blir i jobben sin.

– Det handler om arbeidsmiljø, lønn og å holde de ansatte oppdatert. Det er viktig for å få de til å trives, for å få de til å bli i salongen og ikke minst for å bli i faget sitt.

 

Må forholde seg til andre menneskers følelser

I serviceyrker som frisøryrket, må du gjennom hele arbeidsdagen forholde deg til andre menneskers følelser.

– Du må kanskje justere og undertrykke egne følelser i møte med kundene. Du må være blid og imøtekommende selv om du kanskje ikke føler deg sånn på innsiden. Vi vet at dette kan tære på over tid, og i ytterste konsekvens føre til psykiske helseplager og sykefravær, sier seksjonsleder Monica Varem Pettersen i Arbeidstilsynet.  

Ny bransje i Arbeidsmiljøportalen

Frisørbransjen er en av de nyeste bransjene som har fått plass i Arbeidsmiljøportalen. Her kan arbeidsgivere og arbeidstakere finne særegen innsikt om nettopp deres bransje og verktøy som kan bidra til et godt arbeidsmiljø.

Alle bransjer har unike utfordringer som, dersom man ikke er bevisst dem, kan påvirke arbeidsmiljøet i negativ retning. Innenfor frisørbransjen er emosjonelle krav i møte med kunder en kjent risikofaktor, i tillegg til blant annet stående arbeid, arbeid med hender over skulderhøyde og arbeid med kjemikalier.

 

Høye emosjonelle krav

Forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), viser at 32 prosent som jobber som frisør eller kosmetologer opplever høye emosjonelle krav knyttet til nær kontakt med kunder. Emosjonelle krav er de følelsesmessige kravene som stilles til arbeidstakeren i møte med andre. Det handler om å forholde seg til andres følelser – både negative og positive – som en del av jobben.

 

Psykiske plager kan komme i ulik form

Psykiske helseplager og sykefravær kan være en konsekvens av høye emosjonelle krav over lengre tid. De psykiske plagene kan komme til uttrykk i forskjellige former.

Psykiske plager kan komme til uttrykk som:

  • bekymring
  • uro
  • negative tanker og følelser
  • søvnproblemer

I tillegg kan psykiske plager gi fysisk ubehag som:

  • hjertebank
  • hodepine
  • magesmerter
  • muskelspenninger

Støtte fra kollega og leder er forebyggende

Ved ubehagelige eller krevende møter med kunder, kan støtte fra kolleger og leder være avgjørende.

–  Det er viktig at du har noen å snakke med for å hindre at ubehagelige kundeopplevelser setter seg i kroppen. Som vi vet, er det en tett sammenheng mellom det som kan være emosjonelt krevende og at man utvikler både psykiske plager og muskel- og skjelettplager. Kollegastøtte og lederstøtte kan være en buffer mot uheldige helseplager, sier Monica Varem Pettersen i Arbeidstilsynet.

Forskning fra STAMI viser at sosial støtte og et godt samarbeidsklima mellom kollegaer er viktige ressurser på en arbeidsplass og har betydning for jobbtilfredshet og jobbprestasjon. En god kultur for å gi hverandre positive tilbakemeldinger bidrar til at flere føler at arbeidet de gjør, blir sett og verdsatt.

Arbeidsmiljø – et felles ansvar

Ved frisørsalong Stas Hår og Bryn i Trondheim er et godt arbeidsmiljø noe ledelsen og de ansatte jobber med hver eneste dag.

–  Vi jobber etter Nils Arne Eggen sin godfotteori. Vi skal spille hverandre gode. Arbeidsmiljø er ikke bare mitt eller ditt ansvar, men det er alle sitt ansvar, sier daglig leder Siv Oldervik.

Arbeidsmiljøportalen

På Arbeidsmiljøportalen finner du kunnskap og verktøy slik at dere kan jobbe mer systematisk med de forholdene som er viktige for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen din. Ikke optimalt arbeidsmiljø koster Norge 75 milliarder kroner hvert år.

Les videre

Relaterte artikler

Bildet er en kollasj av sju forskjellige illustrasjoner som skal illustrere noen som jobber innen industrien, som frisør, som bilmekaniker, i varehandel, på kontor og i to forskjellige undervisningssituasjoner.

NYTTIG VERKTØY FOR ARBEIDSMILJØET: Målet med Arbeidsmiljøportalen er at virksomheten i størst mulig grad skal være i stand til å ta tak i egne arbeidsmiljøutfordringer. ILLUSTRASJON: Arbeidsmiljøportalen.no

Nyhet

Nye bransjer i Arbeidsmiljøportalen

Virksomheter innen industri, frisør, bilbransjen, varehandel, kontorarbeid og undervisning kan nå finne innsikt om egen bransje...

Publisert 14.06.2022
Lesetid: 3 min