Kom i gang med risikovurdering av farlige stoffer

Publisert 10.05.2019

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hver dag blir norske arbeidstakere utsatt for kjemikalier på jobb. Mange av disse stoffene kan være helseskadelige. 

Tall fra forskning og tilsyn viser at mange virksomheter tar for lett på den risikoen som farlige stoffer utgjør.

– Arbeidsgiver må kartlegge og vurdere risikoen ved alle stoffer og kjemikalier som brukes på jobb, for å forebygge helseskader, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Støv, gass, røyk og væsker

Eksempler på stoffer som kan skade helsa er dieseleksos, stoffer som brukes ved rengjøring, desinfeksjon og smøring, og støv fra stein og sand, mel og tre.

– Mange av disse er stoffer vi ikke nødvendigvis tenker på som skadelige i små doser, men summen og varigheten av eksponering kan være farlig, forklarer Vollheim. 

Nesten 800 000 arbeidstakere oppgir at de har daglig hudkontakt med ulike rengjøringsmidler, avfettingsmidler og oljer. Én av fire oppgir at de puster inn støv, røyk, gass eller kjemikalier på arbeidsplassen.

Alvorlige helseskader

Farlige stoffer kan føre til kreft, luftveissykdommer, hudsykdommer, allergier, skader på hjerne og nervesystem, og fertilitetsproblemer og fosterskader. Hele 20 prosent av alle lungekrefttilfeller skyldes farlige kjemikalier på arbeidsplassen.

– Mange arbeidsgivere og arbeidstakere vet ikke at sykdommene skyldes at de håndterer farlige stoffer i arbeidshverdagen, sier Vollheim.

Ifølge direktøren tar det ofte lang tid før sykdommene viser seg. Noen ganger kan det ta flere tiår fra man har pustet inn eller vært i kontakt med stoffene, til det slår ut som for eksempel kreftsykdom.

Internasjonalt krafttak mot farlige stoffer

Den europeiske kampanjen «Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer» skal bidra til at flere virksomheter jobber systematisk med å forebygge skader og sykdom.

Sjekk e-læringsverktøyet som hjelper deg å kartlegge og redusere farene ved kjemikaliene på arbeidsplassen din
Verktøyet finnes foreløpig bare på engelsk, men kommer på norsk i løpet av sommeren.