Heimetenesta – ny bransje i Arbeidsmiljøportalen

Publisert 17.11.2022 - Lesetid: 3 min

No kan verksemder innan heimetenesta finne innsikt om eigen bransje og tilpassa verktøy for eit betre arbeidsmiljø i Arbeidsmiljøportalen.

Illustrasjon av hjemmesykepleier og pasient.

NY BRANSJE I PORTALEN: Heimetenesta kan no finne kunnskap om bransjen sin og verktøy for å ta tak i eigne arbeidsmiljøutfordringar i Arbeidsmiljøportalen. ILLUSTRASJON: Arbeidsmiljøportalen.no

– Ved å gjere kunnskap og fakta meir tilgjengeleg, kan fleire jobbe målretta for å skape gode arbeidsmiljø, seier direktør Trude Vollheim.

Heimetenesta er ein ny bransje i Arbeidsmiljøportalen. I portalen kan arbeidsgivarar og arbeidstakarar finne innsikt om nettopp deira bransje og, ikkje minst, verktøy som kan bidra til eit godt arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljøet kan ha mykje å seie for sjukefråvær

Nesten halvparten av dei med fråvær i heimetenesta oppgir at dette kjem av helseproblem som heilt eller delvis er forårsaka av jobben. Det kan vere mange årsaker til helseplager og sjukefråvær, og arbeidsmiljøet kan ha mykje å seie.

– I heimetenesta opplever mange høge emosjonelle krav i kontakt med pasientar. Det å jobbe tett med menneske og handtere følelsane deira kan vere krevjande, seier Vollheim.

Emosjonelle krav er ein av fleire utfordringar i bransjen. I Arbeidsmiljøportalen kan du finne fleire utvalde arbeidsmiljøforhold som kan vere spesielt viktige å jobbe med for å redusere fråvær og fråfall og for å auke trivselen og produktiviteten i heimetenesta.

Bransjar med stort førebyggingspotensial

Frå før finst det tilpassa verktøy og tips for desse bransjane:

  Felles for desse bransjane er at dei har kjente utfordringar med arbeidsmiljøet. Samtidig har dei alle eit stort førebyggingspotensial for fråvær og fråfall, seier Vollheim.

Nyttig for å ta tak i eigne arbeidsmiljøutfordringar

Arbeidsmiljøportalen blei lansert i desember 2020.  Målet med Arbeidsmiljøportalen er at verksemda i størst mogleg grad skal vere i stand til å ta tak i eigne arbeidsmiljøutfordringar – helst før dei oppstår. Verksemdene kan bruke verktøya Arbeidsmiljøhjelpen og En bra dag på jobb.

Arbeidsmiljøportalen

Det lønner seg å investere i arbeidsmiljøet. I gode arbeidsmiljø øker produktiviteten, trivselen og motivasjonen for arbeidet. Sykefraværet går også ned.

Les videre

Relaterte artikler

Illustrasjonsbilde av ulike bransjer fra Arbeidsmiljøportalen.

VERKTØY FOR ARBEIDSMILJØET: Arbeidsmiljøportalen er et resultat av Arbeidsmiljøsatsingen i IA-avtalen. ILLUSTRASJON: Arbeidsmiljøportalen.no

Nyhet

IA-avtalen forlenges

Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å forlenge dagens IA-avtale med to år.

Publisert 03.11.2022
Lesetid: 2 min