Høring: Forslag til nye og endrede grenseverdier og anmerkninger (direktiv 2019/983/EU, CMD III) i forskrift om tiltaks- og grenseverdier - 2021

Publisert 23.02.2021 - Lesetid: 3 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Arbeidstilsynet har utarbeidet forslag til nye og endrede grenseverdier og anmerkninger (direktiv 2019/983/EU, CMD III) i vedlegg 1 til forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Høringsfristen er 29. mars 2021.

Her finner du informasjon og dokumentene til høringen

Bakgrunn for høringen

EU-kommisjonen vedtok 5. juni 2019 et nytt direktiv (2019/983/EU, CMD III) som inneholder en liste med forslag til bindende grenseverdier for 5 stoffer, og som i hovedsak er basert på anbefalinger gitt av EUs vitenskapskomité for fastsettelse av grenseverdier, Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL), men også fra ECHAs vitenskapskomite Risk Assessment Committee (RAC). Toksikologisk ekspertgruppe for grenseverdier v/Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har bidratt med toksikologiske vurderinger.

Dette er den tredje endringen til EUs karsinogen-mutagen direktiv (2004/37/EC, CMD) som ble fastsatt 29. april 2004 og implementeringsfristen i vedlegg 1 til forskrift om tiltaks- og grenseverdier er 11. juli 2021.

Direktivene stiller krav til at medlemslandene innfører nasjonale grenseverdier for stoffene i listen til direktivene. Dette vil også gjelde for Norge når direktivet blir innlemmet i EØS-avtalen. De nasjonale grenseverdiene må være like eller strengere enn de bindende grenseverdiene foreslått i direktivet.

Utvidet implementeringsfrist

I direktivet (2019/983/EU) er det gitt en utvidet implementeringsfrist til de foreslåtte grenseverdiene for formaldehyd og arsensyre og dets salter, samt uorganiske arsenforbindelser. For formaldehyd foreslår direktivet at grenseverdien skal gjelde fra 12.7.2024 for helsesektoren og for begravelse og balsamering. For arsensyre og dets salter, samt uorganiske arsenforbindelser foreslår direktivet at grenseverdien skal gjelde fra 11.7.2023 for koppersmelte-industrien.

Relaterte artikler