Høring: Forslag til nye og endrede grenseverdier og anmerkninger (Direktiv 2019/1831/EU, 5. liste) i forskrift om tiltaks- og grenseverdier - 2021

Publisert 23.02.2021 - Lesetid: 2 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Arbeidstilsynet har utarbeidet forslag til nye og endrede grenseverdier og anmerkninger for stoffer i direktiv 2019/1831/EU, 5. liste i vedlegg 1 til forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Høringsfristen er 29. mars 2021.

Her finner du informasjon og dokumentene til høringen

Bakgrunn for høringen

EU-kommisjonen vedtok 24. oktober 2019 et nytt direktiv (2019/1831/EU) som inneholder en liste med forslag til indikative (veiledende) grenseverdier for 10 stoffer hvorav tre av disse inngår i samme grunnlagsdokument, og som i hovedsak er basert på anbefalinger gitt av EUs vitenskapskomité for fastsettelse av grenseverdier, Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL). Toksikologisk ekspertgruppe for grenseverdier v/Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har bidratt med toksikologiske vurderinger.

Dette direktivet er den 5.liste med veiledende grenseverdier til EUs kommisjonsdirektiv (kjemiske-agens-direktivet 98/24/EC) som ble fastsatt 7. april. 1998 og implementeringsfristen i vedlegg 1 til forskrift om tiltaks- og grenseverdier er 20. mai 2021.

Direktivet stiller krav til at medlemslandene innfører nasjonale grenseverdier for stoffene i listen til direktivet. Dette vil også gjelde for Norge når direktivet blir innlemmet i EØS-avtalen. De nasjonale grenseverdiene kan være høyere enn de som står oppført i direktivet, dersom et medlemsland mener at det er nødvendig av tekniske og/eller økonomiske hensyn, men landene bør nærme seg den veiledende grenseverdien.

Relaterte artikler