Flere besøker SUA

Publisert 05.04.2018 - Lesetid: 1 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

På SUA (Servicesenter for utenlandske arbeidstakere) jobber Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og UDI sammen for at utlendinger som kommer til Norge for å jobbe, skal få god veiledning og kort saksbehandlingstid på søknadene side. Antall henvendelser er økende. I 2017 tok 139 402 personer kontakt.

SUA-sentrene ligger Oslo, Stavanger, Kirkenes, Bergen og Trondheim. De har som hovedoppgave å:

  • behandle søknader om oppholdstillatelse
  • utstede registreringsbevis til EØS-borgere
  • behandle søknader om skattekort
  • tildele D-nummer og personnummer
  • registrere innflytting til Norge
  • informere om rettigheter og plikter i arbeidsforhold

Les årsrapporten for 2017 for mer informasjon og nøkkeltall. 

Spørsmål om arbeidsforhold

Henvendelser til Arbeidstilsynet på SUA dreier seg oftest om spørsmål og bekymringer knyttet til manglende lønn, arbeidskontrakt og oppsigelser. Mange av arbeidstakerne har dårlig kjennskap til reglene i norsk arbeidsliv, og de jobber ofte for arbeidsgivere som heller ikke kjenner norsk regelverk, eller som bevisst bryter reglene i arbeidslivet.

Informasjon og veiledning fra Arbeidstilsynets ansatte på SUA bidrar til at arbeidstakere får økt kunnskap om rettigheter og plikter. Gjennom møtene med SUAs brukere får Arbeidstilsynet også viktig informasjon om mulige useriøse virksomheter og arbeidsgivere som bryter loven. Denne kunnskapen brukes i Arbeidstilsynets innsats for å forebygge og bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.